شما میتوانید با ورود به لینک زیر وارد سایت شرکت مخابرات شوید و سپس از سر برگ ((صفحه اصلی)) وارد مخابرات استانها و بعد از آن وارد قسمت پیوندها شوید .

با انتخاب استان محل سکونت خود می توانید وارد سایت مخابرات استان خود شده و با انتخاب قسمت ((مشاهده قبوض تلفن ثابت)) می توانید قبض آخرین دوره خودرا مشاهده و نسبت به دریافت شماره های شناسه قبض و شناسه پرداخت اقدام کنید.